Családbarát Médiáért-díj zsűri

Dr Aczél Petra

Dr. Aczél Petra, a Budapsti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, a zsűri elnöke

„A média és a mediatizált tömegkommunikáció a társas jelentésrendszerek egyik legfontosabb forrása, szimbólumalkotó és szocializáló szereppel.”

A médiakommunikációban a család nem a folytonosság, a közösségi létezés (történeti) folyamatának egy állomása, hanem praktikus szerveződés a biológiai szükségletek, az anyagi potenciálok és a szükséges fizikai biztonság megteremtésére. Számtalan konfigurációja elképzelhető tehát, és egyszerűen szólva addig család, amíg annak hívják. És, ha kell, azonnal oldódik.

Borókai Gábor

Borókai Gábor, a Heti Válasz főszerkesztője

“A világot nem elsősorban tapasztalatok útján ismerjük meg, sokkal inkább történetek révén. Nagyon régen, a civilizáció kezdetén a történeteket mesékben, legendákban, versekben, regényekben, dalokban, a szülők, nagyszülők, a papok és az iskola adta tovább”

Nem mindegy ki mutatja be a világot gyermekeinknek. Ki mondja meg, mi a jó és rossz, hogy ki meséli el a történeteket. A mai kor gyermeke a médiából, a reklámokból tudja, hogy neki mi a jó és mi a rossz, s hogy milyen a világ.Ha a történetek mesélői a pénzvilág kiszolgálói, akkor a mesék már nem a családról, hagyományról, közös sikerekről, nemzetről, együvé tartozásról szólnak, hanem individuumról, csupaférfi-csupanő családról, az erőszakkal teli világról, amelynek legfőbb üzenete, hogy élj a mának. A jövőt legföljebb az ígéret földjeként emlegetik, hogy nyugtassák azokat, akik nyomorukban csak a tévé előtt megélt virtuális világban érezhetik jól magukat.

Csakhogy mi azt gondoljuk a világról, hogy nem csak mából áll. Épp ezért felelősségünk van gyermekeinkért, családjainkért, fizikai környezetünkért is. És szükség van a média egyensúlyára is. Hogy a történetek a családokról, a kiegyensúlyozott, felelősséggel élő emberről szólhassanak.”

dr. Kutassy Jenő

Dr. Kutassy Jenő, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnökhelyettese

“Félrevert harangok mellett nem lehet gyermeket vállalni. A mai rossz hangulatot kell felszámolni. Kevesebbet kell beszélni a népesedés helyzetéről, és többet arról, hogy micsoda nagyszerű dolog anyának, vagy apának lenni! Mi kétszáz gyereket nevelünk Déván, és ha bármelyik házunkba elmegyek, és az asztalfőről megáldom az ebédet, bennem hatalmas férfiúi büszkeség van; szerintem egy férfinak az asztalfőn van a helye a családja körében, és jólesik, ha látja, hogy ez a család szép, tiszta, rendezett, boldog és örömteli hangulatú.

Az apai hivatás szépségeiről, örömeiről sokat kellene beszélnünk, hisz egy férfi számára az igazi önmegvalósítás a család. Szebbet alkotni, mint egy élő, halhatatlan lelkű gyermek, azt hiszem, nem lehet. A család, a gyermekek, az élet iránti vágyat kellene magunkban és egymásban felkelteni. II. János Pál pápa mondta, hogy a halál kultúrája van most Európában. Feladatunk tehát az élet kultúrájának megteremtése.” Böjte Csaba

Kutassy Jenő 50 éves közgazdász. Három gyermeke és már egy unokája van. A Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnökhelyettese. A NOE delegáltjaként tagja a közmédiumokat felügyelő Közszolgálati Testületnek.  Szeretné minél több hasonlóan gondolkodóval együtt építeni az Élet kultúráját.

Keresztes Ilona

Keresztes Ilona, szerkesztő, riporter/MTVA

Rádióműsor, TV adás, újságcikk vagy honlap is lehet barátja a családnak, ha a benne dolgozók látják a lényeget, ismerik a valóságot, elég bátrak, hogy kimondják az igazságot, és elég erősek ahhoz, hogy meghagyják a szabadságát annak, aki befogadja gondolataikat. És nagyon fontos, hogy soha ne veszítsék el a humorukat sem.

Krúdy Tamás

Krúdy Tamás, újságíró, szerkesztő

Amerikát a szabadság földjének szokták nevezni. Csakhogy az ottani “véleményformáló elit” olyan, elsőre láthatatlan egyeduralmat épített ki a médiában, aminek, ha bárki ellene mer szegülni, azonnal intellektuális karanténban találja magát, elfogy körülötte a levegő, kihátrálnak mögüle a támogatói, nem kap pénzt a terveire, kutatásaira. Ha belepillantunk egy most futó amerikai televíziós sorozatba, hallhatjuk az uniformizált véleményeket, szinte belesulykolják a nézőbe, miként kell ma gondolkodni nőkről, abortuszról, vallásokról.

tovább… Krúdy Tamás újságíró, éveken át szerkesztője, főszerkesztő helyettese volt az Elle magazinnak, az Elle Mann című magazinnak. 2007-ban ő nyerte el elsőként a Családbarát Médiáért-díjat. Öt gyermek édesapja.

Molnár Bánffy Kata

Molnár-Bánffy Kata, kommunikációs szakember

A “családbarát” fogalom nem csak annyit tesz a média vonatkozásában, hogy védjük a gyerekeket az erőszaktól.  Az sem mindegy, hogy milyen társadalmi elvárásokkal szembesítjük – terheljük! – akár a nőket, akár a férfiakat. Erőszaknak nevezném azt is, ha a tökéletes anya, feleség, szakácsnő, szerető, háziasszony, munkaerő szerepbe sulykoljuk a nőket, vagy ha a férfiaktól várunk el emberfeletti és lehetőleg érzelemmentes teljesítményt a mindennapokban.

Süveges Gergő

Süveges Gergő, a Magyar Televízió munkatársa

Egy darabig a kétgyerekes-egykutyás családmodell volt leginkább látható. Reklámokban, filmekben egyaránt. Egy darabig még biztosan sokan villanypásztorként tekintenek a televízióra és a számítógépre.

 

Szám Katalin

Szám Katalin, főszerkesztő

Képmás családmagazin

Kopp Mária

Kopp Mária (1942-2012)

Dr. Kopp Mária 2007-től haláláig nagy örömmel és odafigyeléssel segítette az alapítvány munkáját. Emlékét tisztelettel és hálával őrizzük.

Minden társadalom akkor tud egészségesen működni, ha tagjai egészségesen szocializálódott, közösségekhez, normákhoz, kultúrához kötődő egyének, akik bizalommal élnek, akik látják életük célját, értelmét.

Erre a család, mint a társadalom alappillére a legalkalmasabb közösség, az egyén itt megismeri az értékeket, erkölcsi elveket, a közösséghez tartozás élményét, játékszabályait. Így válik alkalmassá maga is családalapításra, gyermekvállalásra.

A házasság a felmérések szerint komoly egészségvédő tényező is, a házasságban élők általában tovább és egészségesebben élnek, mint a szinglik. A stresszt is könnyebb feloldani a tartós kapcsolatokban. Ma a média hihetetlenül fontos szerepet tölt be az alapvető készségek, attitűdök, értékek kialakításában. Szerintem ez a szerep jelentősebb, mint az iskolarendszer hatása, s ennélfogva épp annyit javíthat, mint amennyit árthat. Ezért van rendkívül nagy szükség arra, hogy a média a megfelelő fénybe állítsa a családi életet, és minden lehetőségével segítse a családokat.”

Dr. Kopp Mária 2007-től haláláig nagy örömmel és odafigyeléssel segítette az alapítvány munkáját. Emlékét tisztelettel és hálával őrizzük.