Az alapítványról


A média korunk legjelentősebb véleményformáló eszköze. Lehetőségei szinte korlátlanok, ezért felelőssége is megnövekedett. A médiumok által közvetített témák, és az azon keresztül megnyilvánuló értékítéletek, viselkedésminták jelentős változásokat indítanak el a közgondolkodásban, a mindennapi életben, így a családról alkotott képünket is befolyásolják.

 

A Média a Családért Alapítvány 2007-ben azzal a céllal jött létre, hogy a médiában rejlő lehetőségeket a családok javára fordítsa. A család az emberi élet kiteljesedésének legfontosabb színtere és a gyerekek nevelésének legjobb közege, tudományos kutatások igazolják, hogy a családban élő ember testileg, lelkileg egészségesebb, kreatívabb, boldogabb. Az alapítvány célja, hogy a család mint az élet kiteljesedésének közege jelenjen meg a médiában is. A média tükör és valóságteremtő, orientáló erő egyszerre, ezért tartjuk kiemelten fontosnak, hogy a jól működő családok példáját is közvetítse, és megoldási javaslatokat adjon a családokat érintő problémákra.

 

Tevékenységeink

 

A Média a Családért Alapítvány 2007 óta évente osztja ki a Családbarát Médiáért-díjat.

 

Az alapítvány azokat az írott sajtóban, televízióban, rádióban vagy az interneten megjelent „családbarát” cikkeket, műsorokat keresi havi rendszerességgel, amelyek a család védő szerepéről szólnak, vagy ezek minél teljesebb megéléséhez és a problémák megoldásához nyújtanak segítséget.

 

A díjjal járó 500 000 forint pénzjutalmat az év folyamán a nyolc tagú zsűri által havonta kiválasztott jelöltek közül egyvalaki kapja.

 

Külhoni Családbarát Médiáért-díj 2016 óta

 

A környező országok magyarlakta területeinek újságíróival egyeztetve, a média szakmai segítségét felhasználva és a családszervezeteken keresztül a közönséget is bevonva havonta jelöl egyet a határon túli magyar lakta területeken megjelenő családbarát sajtótermékekből.

 

Média a Nemzedékekért-díj 2016 óta

 

Témája az idősek. (Ehhez kapcsolódóan az alapítvány kutatást is indított „Időskép a médiában” címmel a Budapesti Corvinus Egyetemmel együttműködve.)

 

Szakmai projektek

 

Kerekasztal beszélgetéseket, workshopokat, szimpóziumokat szervezünk.

 

Képmás-estek

 

A Média a Családért Alapítvány és a Képmás magazin által szervezett Képmás-estek több éve indultak Újpalotáról. 2016 óta a Várkert Bazárban is megszervezünk havonta egy estet.

 

BESZÁMOLÓ ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSEK:

 

OBH_MCSA_beszámoló és közhasznúsági melléklet_2014

OBH_MCSA_beszámoló és közhasznúsági melléklet_2015

OBH_MCSA_beszámoló és közhasznúsági melléklet_2016

Alapítványunk a 2016-os személyi jövedelemadó 1%-nak az utalásából 4120 Ft kapott.