Kopp Mária (1942-2012)


Minden társadalom akkor tud egészségesen működni, ha tagjai egészségesen szocializálódott, közösségekhez, normákhoz, kultúrához kötődő egyének, akik bizalommal élnek, akik látják életük célját, értelmét. Erre a család, mint a társadalom alappillére a legalkalmasabb közösség, az egyén itt megismeri az értékeket, erkölcsi elveket, a közösséghez tartozás élményét, játékszabályait. Így válik alkalmassá maga is családalapításra, gyermekvállalásra.

 

A házasság a felmérések szerint komoly egészségvédő tényező is, a házasságban élők általában tovább és egészségesebben élnek, mint a szinglik. A stresszt is könnyebb feloldani a tartós kapcsolatokban. Ma a média hihetetlenül fontos szerepet tölt be az alapvető készségek, attitűdök, értékek kialakításában. Szerintem ez a szerep jelentősebb, mint az iskolarendszer hatása, s ennélfogva épp annyit javíthat, mint amennyit árthat. Ezért van rendkívül nagy szükség arra, hogy a média a megfelelő fénybe állítsa a családi életet, és minden lehetőségével segítse a családokat.”

 

Dr. Kopp Mária, egyetemi tanár, a SOTE Magatartástudományi Intézetének
tudományos igazgatóhelyettese

Vissza