A Külhoni Média a Családért-díj 2024. májusi jelöltje:

„De…”

Amikor cikkét elkezdte, még nem is sejtette, mennyire nagy fába vágta a fejszéjét, de hamar rájött: nehéz a nőkről írni. Diósi Árpád a nőnap alkalmából járta körül a női lét témakörét, hogy aztán papírra vesse azzal kapcsolatos gondolatait. A Magyar Szóban megjelent írás a Média a Családért díj külhoni jelöltje lett.

Amikor cikkét elkezdte, még nem is sejtette, mennyire nagy fába vágta a fejszéjét, de hamar rájött: nehéz a nőkről írni. Diósi Árpád a nőnap alkalmából járta körül a női lét témakörét, hogy aztán papírra vesse azzal kapcsolatos gondolatait. A Magyar Szóban megjelent írás a Média a Családért díj külhoni jelöltje lett.

„De…”

Diósi Árpád a vajdasági Zomborban született, majd miután szülőfalujában, Bezdánban kijárta az általános iskolát, Baján folytatta tanulmányait. A környezetvédelmi és vízügyi technikum után Zsámbékon, aztán Vácott folytatta tanulmányait, szociálpedagógiát és hitoktatást tanult, közben fotózott és folyóiratot szerkesztett. Miután honvágya hazahúzta, ismerőseivel megalapította Bezda első hivatalos honlapját, mellette tudósítóként dolgozott a zombori Dunatáj hetilapnak. Újságírást a újvidéki Pro Media újságíró-iskolában külön is tanult, majd miután 2008-ban megnyerte a Közegellenállás riportpályázatot, Szabadkára költözött. Először újságírója, majd belpolitikai újságírója lett a Magyar Szó szabadkai rovatának, majd idővel átvette a szabadkai rovat, végül a közélet rovat szerkesztését.

Diósi Árpádot a Magyar Szó főszerkesztő-helyettese kérte meg arra, hogy írjon cikket a nőkről a nőnap alkalmából. Mivel 45 éves férfiként nem tartotta magát a téma szakértőjének, a kérésen már elsőre is meglepődött, majd amikor leült számítógépe elé, egyre inkább azt érezte: ez a feladat bizony nehéz. A gondot az okozta, hogy a cikket a tőle megszokott módon kezdte el írni, dicsérve, úgymond simogatva a nőket. Aztán ahogy haladt előre a munkával, ráeszmélt: ilyen cikket egyszer már írt.

„Valóban ez történt, hamar kiderült, hogy két éve is én jegyeztem a nőnapi vezércikket. Ezt követően kezdtem el gondolkodni azon, hogy miről szóljon a mostani írásom. Hogy mit tudnék én nőtlen férfiként elmondani a nőkről. A cikket végül olyan gondolatokra fűztem fel, amelyek a fejekben általánosságban is ott motoszkálnak, csak éppen nem mondjuk ki őket. Például hogy a nők még mindig egy férfiközpontú világban élnek, ahol még mindig a férfiak mondják meg, milyennek kell lenniük. Ahol a nők még ma sem kapják meg ugyanazokat a jogokat és lehetőségeket, mint a férfiak, és közülük sokan még most is erőszakot szenvednek el a teremtés állítólagos koronáitól” – mondja Árpád.

A szerző fontosnak tartotta kiemelni, hogy nőkkel kapcsolatban még ma is egy régi sztereotípiát babusgatunk, igazából ugyanott tartunk, ami miatt, illetve ami ellen a nőnap van. „Nem jó, hogy azt gondoljuk, egy nőnek körülményektől függetlenül áldozatkésznek és kedvesnek kell lennie. Az sincs rendben, hogy ezen a napon a férfiak megköszönik a nőknek, hogy takarítanak, mosnak és főznek, gyermeket nevelnek. A nőnap nem erről szól. Inkább azt kell megköszönnünk és elismernünk, hogy a nők kiállnak magukért, mernek álmaikért élni, önmaguk lenni. Hogy küzdenek azért, hogy a társadalomban ugyanolyan jogaik kegynek, mint nekünk, férfiaknak. Mert akármennyire triviálisnak is hangzik mindez, még ma is vannak társadalmak, amelyekben mindezt a nők nem élhetik meg” – mondja Árpád. A szerző sok visszajelzést kapott a cikk megjelenése után, a többségében olyan emberektől – elsősorban nőktől –, akik személyesen is ismerik őt. Pozitívan fogadták az írást, örültek, hogy jól közelítette meg a női egyenjogúság kérdéskörét.

Ez a pályamú eredetileg megjelent: Magyar Szó

A külhoni Média a Családért díj támogatói:

Nemzetpolitikai Államtitkárság – Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Fő támogató
MBH Bank
A közönségdíj támogatója